مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر استان کرمان جام شهدا

مسابقات ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر استان کرمان

جام شهدا

گرامیداشت سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

زمان: 11 و 12 اسفند ماه 1398

میزبان: دانشکده فنی و حرفه ای شهید چمران کرمان

 

رشته های ورزشی: تنیس روی میز، دارت برای دختران و پسران و دو میدانی ( سه هزار متر) برای پسران

زمان ثبت نام: 27/11/1398 تا 07/12/1398

محل ثبت نام: اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان